Moc w rezystorze idealnym o rezystancji R

W przypadku przebiegów sinusoidalnych w elemencie o rezystancji R, napięcie i prąd są w fazie (φ = 0), w związku z tym:Moc chwilową możemy zatem zdefiniować za pomocą wzoru:

Wykorzystując jedną ze znanych zależności używanych w trygonometrii:

otrzymamy:

Identyczny wynik otrzymamy zakładając we wzorze wzorze: φ = 0.

Przebieg mocy chwilowej przedstawiono poniżej. W całym zakresie zmienności moc chwilowa jest nieujemna. Średnia wartość mocy jest równa mocy czynnej

loading

Moc pozorna wówczas jest równa mocy czynnej:

natomiast moc bierna:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Rzeszów 2008 © Daniel Holuk, DUMFL