Moc w cewce idealnej o indukcyjności L

W elementach charakteryzujących się indukcyjnością L prąd jest wyprzedzany przez napięcie o kąt π / 2. Jeżeli założymy, że faza początkowa prądu jest równa zeru, wówczas otrzymamy:Zatem moc chwilowa wynosi:

Identyczny wynik otrzymamy zakładając we wzorze wzorze: φ = π / 2.

Przebieg mocy chwilowej przedstawiono poniżej. Moc chwilowa oscyluje względem osi ωt z podwójną częstotliwością w stosunku do częstotliwości napięcia i prądu.

loading

Zakreskowane pole ograniczone przebiegiem krzywej mocy chwilowej nad osią ωt jest równe polu pod tą osią. Energia dodatnia więc równa jest co do wartości bezwzględnej energii ujemnej.

Średnia wartość mocy za okres (moc czynna) jest równa zeru. Moc chwilowa równa jest pochodnej względem czasu energii pola magnetycznego. Natomiast moc bierna w obwodzie z indukcyjnością jest równa mocy pozornej:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Rzeszów 2008 © Daniel Holuk, DUMFL